Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] ثبت آگهی آموزش خوشنویسی - بوقچی تبلیغات مشاغل
بوقچی

ثبت آگهی آموزش خوشنویسی - بوقچی تبلیغات مشاغل

آشنایی با شغل آموزش خوشنویسی

امروزه با پیشرفت هنر و آزادی در عرصه آموزش همگی قادر به تاسیس مکان آموزشی هستند.
این راه اندازی مکان با هزینه ای حدود دو میلیارد تومن با شرایط فعلی و در نظر گرفتن حداقلات قابل تهیه و تاسیس است.

یکی از زیرشاخه های رشته های هنری رشته خوشنویسی است.
این رشته طرفدارهای بسیار زیادی دارد از جمله دانشجویان رشته هنر، در ادامه در رابطه با شرایط تاسیس این آموزشگاه ها بیشتر توضیح خواهم داد.

آموزش خوشنویسی

چه مدارکی برای اخذ مجوز آموزشگاه آزاد هنری مورد نیاز است؟

متقاضیان مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری باید در سامانه اعلام شده ثبت نام و مراحل آزمون را طی نمایند.

شرایط مؤسس آموزشگاه خوشنویسی

مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند:

شرایط مدیر مسئول

مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد:

وظایف مدیر مسئول

شرایط مکان تأسیس

مکان و محل معرفی شده باید از لحاظ ایمنیف فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات مناسب باشد و حداقل واجد مشخصات ذیل باشد: